2022 akadeemia

Oh kooliaeg, oh kooliaeg! Solaride Akadeemia süstib noortesse tööks ja eluks vajalikke tarkuseteri

“Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina” – teate ju küll neid Ruja kuulsaid laulusõnu. Solaride Akadeemia annab oma panuse, et õppimine tõesti pidevalt ja mitmekesiselt kestaks. Kuidas me seda teeme, saate kohe teada.

Kes veel meie selle hooaja tegemistega nii hästi kursis ei ole, ei pruugigi teada, et päikeseautot ehitavast tudengiprojektist on välja kasvanud unikaalne haridusprojekt, mil nimeks Solaride Akadeemia. Lihtsalt ja lühidalt öeldes pakub Solaride Akadeemia programmis osalevatele noortele neile meelepärases valdkonnas väga hea praktilise kogemuse ning täiendavaid oskusi, mis neid inimestena arendavad. Sel aastal on käimas piloothooaeg, mil programm täpsemalt paika loksub, ent juba on meil teile nii mõndagi ette näidata.

Miks on Solaride Akadeemia vajalik?

Enne, kui aga konkreetsete koolituste juurde liigume, tasub rääkida Solaride Akadeemia vajalikkusest. Nagu ka Rock Hoteli sõnad ütlevad, ei piisa vaid kooliteadmistest: “Ja me olemegi õpitule truud, aga elu küsib natukene muud.”

Solaride’i esimesest hooajast joonistus välja, et me vajame noori, kellel on laiem kompetentsipagas kui ainult oma valdkonnaspetsiifilised oskused. Sama näitavad ka uuringud  – ideaalne tulevikutöötaja on T-kujulise kompetentsusega ehk süvateadmistega vähemalt ühel alal ning oskustega mõista ja omavahel siduda erinevaid teisi distsipliine ning nendega tegelevaid inimesi. Universaalsed tulevikutöö oskused hõlmavad endas kümmet punkti: mõtestamine, sotsiaalne intelligentsus, loovus ja kohanemine, kultuuride-vaheline kompetents, programmeeriv mõtlemine, uue meedia kirjaoskus, transdistsiplinaarsut, disain-mõtlemine, enesejuhtimine ja kognitiivse koormuse ohjamine ning muidugi ka virtuaalne koostöö.

Solaride Akadeemia põhinebki nii meie enda kogemusel kui ka tuleviku tööturu kompetentsimudelitel ning jaguneb kolmeks mooduliks: juhtide arenguprogramm, enesareng ja valdkonnaspetsiifilised koolitused. Solariderid saavad osaleda koolitustel, kus omandatud teadmised ja oskused aitavad meil tulevikus tööturul atraktiivsemad olla. Ja tööd on ju vaja teha, sest “kes ei tööta, see ei söö”.

Solarideritel on koolitustel võimalus ka ise kaasa rääkida ja arutada © Foto: Simm Paap

Juhtide arenguprogramm

Akadeemia esimeste kuude jooksul on suur rõhk olnud juhtide arenguprogrammil, mille raames on juba toimunud mitmed suured koolitused ja töötoad, et arendada meie tiimijuhtidest veelgi pädevamaid ja mitmekülgsemaid inimesi. Eriti olulised märksõnad on siinkohal OKR metoodika tundmaõppimine ja kasutamine, Belbini meeskonnarollid ning projektijuhtimine.

Lühend OKR tuleb ingliskeelsetest sõnadest objectives and key results, mis eesti keelde tõlgituna tähendab lihtsalt öeldes eesmärke ja võtmetulemusi. OKR-idel on Solaride’is väga tähtis koht ning need on paika pandud nii Solaride’ile üldiselt kui ka igale tiimile eraldi. OKR-ide määramine ei pruugi aga sugugi nii lihtne olla, kui esmapilgul tundub ning seetõttu olid Solaride’i juhatuse liikmed (ja meie sisemised OKR-ide eksperdid) Sven Raba ja Karl-Tanel Paes lahkesti nõus teiste tiimijuhtidega oma teadmisi jagama.

Tallinnas asuvas koostöökontoris Palo Alto Club tegid Raba ja Paes ülevaate Solaride OKR-idest ja sellest, kuidas nende paika panemine käib. Seejärel toimus pikk sessioon, kus iga valdkond sai omaette nokitseda ja lõpuks kõikidele enda valdkonna OKR-e tutvustada.


Tiimijuhid uusi teadmisi ammutamas © Foto: Ramon Jakobs


Lisaks OKR-idele on ka Belbini meeskonnarollid Solaride’i oluline tööriist. Dr Meredith Belbini sõnul saab inimesed jagada üheksasse meeskonnarolli ning kõige edukamad on just need tiimid, kus on esindatud kõik üheksa meeskonnarolli. See ei tähenda muidugi, et kõik meeskonnad vajaksid üheksat inimest, vaid igal inimesel on vähemalt kaks tugevat meeskonnarolli ja tihti ka kolmas, toetav meeskonnaroll. Kui on teada, millised rollid on meeskonnas esindatud, saab ka oma tööd paremini korraldada ja edasi arendada.

Solaride’i juhid on Belbini meeskonna aruandeid kasutanud juba eelmisest hooajast ning Belbini mõtteviisi rakendanud igapäevaselt. Käesoleval hooajal ei piirduta enam aga vaid juhtidega, vaid aruanded tehakse kõikidele meeskonnaliikmetele, et tiim veelgi paremini toimima saada. Aprillis jagas Tartus Delta hoones tiimijuhtidele Belbiniga seotud tarkuseterasid tuntud koolitaja Mats Soomre, kes on Eestis Belbini meeskonnarollide praktika esindaja ning ühtlasi ka solariderite mentor. Soomrega on solarideritel väga vedanud ning ta on meid nii mõnestki keerulisest puntrast välja aidanud.

Koolituse eesmärk oli saada selgeks erinevad meeskonnarollid ja nende omavaheline seos, et solariderit saaksid sama loogikat oma igapäevatöös rakendada ja koostööd efektiivsemaks muuta. Juhid õppisid tundma nii enda rolli kui ka ülejäänuid meeskonnarolle ning lisaks tuli koolitusel teemaks ka, kuidas lahendada tiimides esilekerkivaid tüüpilisi olukordi. Tegemist oli aga alles esimese koolitusega Belbini sarjast ning peagi on sellele ka jätku oodata. Aga küll me räägime sellest, kui aeg õige on.

Lisaks toimus juhtide arenguprogrammi raames ka väiksemamahulisi koolitusi. Veebruaris tegid Anonymous Presenters’i esindajad Mart Koldits ja Hardi Kinnas juhtidele väga ägeda koolituse esinemisoskuse teemal, märtsis rääkis aga meie õiguslalase partneri Hedmani partner Toomas Seppel MTÜ-dega seonduvast ning aprillis oli koolitajana taas platsis Solaride’i juhatuse liige Sven Raba, kes andis ülevaate projektijuhtimise põhimõtetest ning vaatas koos osalejatega Solaride’i näitel otsa nii õnnestunud kui ka ebaõnnestunud projektidele.

Anonymous Presenters tegi solarideritele väga laheda esinemiskoolituse © Foto: Ramon Jakobs

Enesearengu moodul

Selle viimase, projektijuhtimise koolituse võime tegelikult aga paigutada ka enesearengu mooduli alla, kuna lisaks juhtidele võisid koolitusel osaleda ka teised Solaride’i liikmed. Projektijuhtimise oskus tuleb ju kasuks igaühele ja mööda külgi maha ei jookse, eks?! Lisaks oleme enesearengu juures fookuse võtnud ka vaimsele tervisele, keskkonnale ning käitumis- ja mõtteviisidele.

Jaanuaris oli solarideritel võimalus veebi teel kohtuda Ülli Kukumägiga, kes on pikaajalise kogemusega verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooni lektor, koolitaja ja nõustaja. Koolitusel “Mõtte jõud – optimeeritud mõtteviis” tuli teemaks, kuidas teadvus ja alateadvus käitumist mõjutavad, kuidas muuta ebaefektiivseid mõttemustreid ning kuidas saavutada eesmärke.

Koolituselt jäi kõlama, et käitumisviis on elu jooksul omandatud rutiinsete harjumuste kogumik, mis tähendab, et muutmaks käitumist, peame muutma mõttemustreid. Kuigi teame, mida soovime saavutada, ebaõnnestume sageli. Põhjuseid on erinevaid – olgu selleks madal enesehinnang, ebapiisav enesemotivatsioon, elu jooksul omandatud uskumused või hoopis midagi muud. Optimeerides mõtteviisi suudame muuta praktiliselt kõike enda elus. Nii saame välja ka sellest tüütust rutiinist, millest Koit Toome oma nädalalõpu laulus räägib: “Teisipäeva lõunaks on mul tõsine rutiin, ma hüüan mõttes appi, ma tahan ära siit!”


Osa koolitusi toimus veebi teel, osa jaoks saadi aga näost-näkku kokku © Foto: Ramon Jakobs

Aprillis ammutasid solaridereid teadmisi vaimse tervise teemal. Veebi teel vestles noortega MTÜ Peaasjad koolitaja Elina Kivinukk, kes on lisaks ka psühholoog ja spordipsühholoogia konsultant. Koolituse eesmärk oli tutvuda täpsemalt vaimse tervise terminiga, arutada lahti häbimärgistamise tähendus ning kuulda meie solariderite kogemusi vaimse tervise teekonnal. Samuti oli koolituse ja seal toimunud arutelu eesmärk mõista, mis on need järgmised sammud, mida saame Solaride’i sisse integreerida, et kõikide liikmete vaimne tervis oleks toetatud.  

Valdkonnapõhised koolitused

Lisaks juhtide arenguprogrammile ja enesearengu moodulile on olulisel kohal ka valdkonnapõhised koolitused, kus käsitletakse jooksvalt teemasid, mis antud ajahetkel on tiimile vajalikud. Näiteks rääkis Marek Unt turundustiimile turundusstrateegia paika panemisest, personalitiim õppis Pipedrive’is aga värbamise saladusi ning insenerid said targemaks nii kinemaatika kui ka C keeles embedded koodi kirjutamise vallas.

Valdkonnapõhistel koolitustel me hetkel aga pikemalt ei peatu. Samuti ei peatu me hetkel pikemalt meie vingetel mentoritel, kellest kunagi teile kindlasti lähemalt räägime. Juunis on oodata juba uut blogilugu, kus teemaks see, mis Solaride Akadeemias maikuus toimus. Vihjeks võime öelda, et on, millest kirjutada 😉

Loo kirjutas Solaride’i turundustiimi liige Victoria Maripuu.

SolarCar Estonia MTÜ

contact@solaride.ee
+372 5117241 
Narva mnt 18,
Tartu 51009 Eesti
LHV pank
EE897700771004776685
${item.title}

#teamsolaride

#muleiolesuva

Solaride kasutab küpsiseid parema kasutajakogemuse ja isikupärastatud teenuse pakkumiseks.