2022

Ka MTÜ-d vajavad õigusabi: miks peaksid Solaride ja teisedki juriidilistele küsimustele rohkem mõtlema

Nii mõnelgi inimesel võib tekkida küsimus, kas ja millist õigusabi võiks üldse ühel mittetulundusühingul vaja minna. Solaride’i kogemusest võime öelda, et kindlasti läheb ja isegi palju rohkem kui võiks esialgu arvata! Seetõttu ongi hea, et meie oluline toetaja Hedman on meie haridusprojektile õigusküsimustes abikäe ulatanud.

Järgnevalt räägimegi natuke lähemalt, milliste juriidiliste murede ja raskustega võivad MTÜ-d kokku puutuda ning miks ettevõtted peaksid õigusküsimustele rohkem tähelepanu pöörama.


Miks on MTÜ-l õigusabi vaja?

Kuigi mõnele võib vahel jääda mulje, et MTÜ-d ei puutu kokku selliste probleemidega nagu suured osaühingud või aktsiaseltsid, siis tegelikult on MTÜ täpselt samasugune ettevõte kui OÜ või AS. Traditsioonilist investeeringute kaasamist küll MTÜ-d tõesti ei tee, kuid muus osas on olukord siiski sarnane – näiteks peavad nii MTÜ-d kui ka teised äriühingud tegelema kaubamärgi ja autoriõiguste küsimustega. Hedmani partneri ja vandeadvokaadi Toomas Seppeli sõnul on sarnasusi aga veelgi.


“MTÜ peab maksma makse, tundma intellektuaalse omandiga seotud regulatsioone ning järgima ka isikuandmete töötlemise reegleid. Samuti peab MTÜ hoolitsema oma liikmeskonna ja töötajate õiguste eest. Lahendama peab ka finantseerimise küsimused, samuti on oluline teada, millised kulutusi võib MTÜ teha,” selgitas Seppel.

Toomas Seppeli sõnul on MTÜ-del vaja lahendada ka koostöölepingute küsimusi © Foto: Hedman


Tegelikult saab seda nimekirja aga veelgi jätkata ning lisada sinna ka väljakutseid, millega äriühingud eriti kokku ei puutugi. Näiteks tegutsevad MTÜ-d suuresti vabatahtlike õlul. Milline on aga õigussuhe MTÜ ja vabatahtliku vahel – kas ta on töötaja, liige, õpilane või midagi muud? Sellest sõltub ka, milline leping sõlmida ning lepingute sõlmimisi on Solaride’is tõesti väga palju ette tulnud. 

Solaride’i finantsvaldkonna juht Karl-Tanel Paes tõi välja, et Solaride on abi vajanud näiteks nii rendi-, koostöö- kui ka töölepingute sõlmimisel. Lisaks on Hedman meid aidanud kaubamärgi vaidluse lahendamisega ning põhikirja ja MTÜ liikmeskonna või juhatuse muudatuste vormistamisega. 

“Ma olen suhteliselt kindel, et me oleks suutnud need asjad isekeskis ka ära lahendada, kuid kindlasti mitte nii efektiivselt, sest küsimusi tekib jooksvalt väga palju ja on hea, kui on võimalik need kohe kellelegi edastada,” sõnas Paes, et Hedman on Solaride’i tööd oluliselt lihtsustanud.

Probleemide ennetamine on lihtsam kui tagajärgedega tegelemine

Lepingute paberimajandus võib küll esmapilgul tüütu ja üle jõu käiv tunduda, ent tegelikult on see väga vajalik tegevus, mis on kasulik lepingu mõlemale osapoolele. 

“Lepingute sõlmimine annab lepingupartneritele selgema arusaama omavahelistest kokkulepetest – selgesõnalised kokkulepped vähendavad tõlgendamisruumi ja vääramatust tulevikus. Tugevad on alati sellised koostööd, kus osapooled on omavahel läbi arutanud ja kirja pannud käitumisjuhised kriisiolukordades, millal on ühel lepingu poolel õigus taganeda lepingust, millised on üldse mõlema lepingupoole õigused ja kohustused jne,” põhjendas Hedmani juhtivpartner ja vandeadvokaat Merlin Seeman lepingute sõlmimise vajalikkust.

Merlin Seemani sõnul annab lepingute sõlmimine osapooltele selgema arusaama © Foto: Hedman


“Samuti aitavad lepingud ​struktureerida maksuteemasid. Kuidas finantseerida MTÜ-d, mis on selle õiguslik alus (liikmemaks, annetus, toetus, teenus, riigiabi jne)? See määratlus sõltub sellest, mis on kirja pandud lepingusse,” lisas Toomas Seppel. 

Seega aitab lepingute sõlmimine probleeme ennetada ning takistab supi sisse sattumist, kust välja rabelemine võib üsnagi suur jõupingutus olla. Ennetavana ei mõju aga vaid lepingutele allakirjutamine, vaid üleüldse õigusabi kasutamine. 

“Oluline on maksuameti ja ametiasutuste juhiste ja praktika järgmine – mis tegevused on MTÜ-le lubatud ja mis mitte. Eriti olukorras, kus MTÜ on ka tulumaksuvabastusega nimekirja kantud. Riigihangete korraldamine on hea näide. Võiks eeldada, et MTÜ-d ei pea riigihangetega tegelema, kuid riigilt enamuse rahastusest saavatele MTÜ-dele kohalduvad riigihanke reeglid. Kuidas läbi viia üldkoosolekut, kui sul on sada liiget ja on vaja, et 9/10 hääletaksid? Kuna me nõustame ka igapäevatöös MTÜ-sid ja sihtasutusi, siis kandub parim praktika üle ka MTÜ-dele, keda me nõustame koostöö (pro bono) korras,” tõi Seppel näite. 
Ise ei pruugi aga alati osata kõikide potentsiaalsete murekohtade peale mõelda. Seega ongi mõistlik loobuda oma heureka momendi ootamisest ning kaasata mõni oma ala spetsialist.

“Nõustajad läbi oma kogemuse suudavad välja tuua probleemkohad, mis võivad esineda analoogsetes lepingulistes suhetes ning neid juba eelnevalt ennetada. Seetõttu on oluline valida kompetente ja kogemustega nõustaja, kes efektiivselt ja kliendi huve silmas pidades tagab nõustades kliendile parimad lahendused,” tõdes Seeman. 


Miks võiks just Hedmani poole pöörduda?

Kuigi eks lõppude lõpuks otsustab igaüks ise, kas ja kelle poole õigusabi saamiseks pöörduda, siis Solaride julgeb Hedmani soovitada küll. Sugugi mitte sellepärast, et nad on meie toetajad, vaid selle pärast, et Hedmanil on MTÜ-de nõustamises kogemus olemas ning kuna nad tegelevad projektidega, mis neil päriselt südame põksuma panevad, on teenus väga hea.

“Me oleme läbi viimase 12 aasta pidevalt nõustanud ja jätkame erinevate projektide nõustamist, et kaasa lüüa projektides, mis on ühiskondlikult suure kaaluga. Meie meeskonna puhul võib öelda, et oleme valmis panustama algatustesse, mis panevad meil endalgi silmad särama ning tunduvad põnevad ja ainulaadsed. Vaatame imetlusega inimesi, kes soovivad teha midagi tõeliselt ägedat, enneolematut, muuta senist praktikat – sellised inimesed inspireerivad ning koostöö paneb tihti nägema uusi nurki ja võimalusi ning on ka professionaalselt põnev ja väljakutsuv,” kirjeldas Seeman.

Lisaks Solaride’ile on Hedman nõustanud ka näiteks selliseid organisatsioone nagu Kood/Jõhvi programmeerimiskool, Saagu Valgus ehk uue nimega Perepesa, Tagasi Kooli, Uuskasutuskeskus ja Heateo Sihtasutus.

“Nõustame samaaegselt pro bono 4-5 MTÜ-d. Pro bono projektide puhul on oluline, et nende taga oleks selge visioon ja missioon teha midagi uut või teistmoodi, et ideel oleks ka laiem positiivne mõju. Valime MTÜ-sid, mille tegevusvaldkonda me hästi tunneme, eelkõige tehnoloogia, haridus ja isikuandmed,” märkis Seppel. 

Koostööst Hedmaniga on ka Solaride’il üks suur õppetund kaasa võtta.

“Selle võtab kokku fakt, et kui sa soovid midagi hästi ära teha, siis kaasa inimene, kes on valdkonna spetsialist. Selle pärast on turundajaks vaja turundajat, inseneriks inseneri ja juriidiliste probleemide puhul Hedmani,” kommenteeris Karl-Tanel Paes.

SolarCar Estonia MTÜ

contact@solaride.ee
+372 5117241 
Narva mnt 18,
Tartu 51009 Eesti
LHV pank
EE897700771004776685
${item.title}

#teamsolaride

#muleiolesuva

Solaride kasutab küpsiseid parema kasutajakogemuse ja isikupärastatud teenuse pakkumiseks.